برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی

آشنائی

ایران آکادمیا، موسسه علوم انسانی و اجتماعی

دانشگاه ایران آکادمیا به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می‌پردازد. هدف این موسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی بر پایه اندیشه سنجشگر علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

برای دانلود نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید

ثبت نام در دوره مطالعات اجتماعی

برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی (در سطح کارشناسی ارشد)

اهداف برنامه
  • تاکید بر آموزش اندیشه سنجشگر و روش‌شناسی، آشنایی با مبانی علوم انسانی و اجتماعی
  • آشنایی با شیوه تشخیص و تقریر مسائل اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایده‌ها و نظریه‌ها در حوزه فرهنگ و اجتماع
  • تحلیل، تبیین و مطالعه موردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

حجم برنامه

این برنامه تحصیلی یکساله در مجموع دارای ۶۰ کردیت است که در هر نیم سال ۳۰ کردیت آن ارائه می‌شود. هر درس دارای ۷.۵ کردیت است. در نیم سال یا ترم اول ۴ درس یعنی در مجموع ۳۰ کردیت ارائه می‌شود. در نیم سال دوم ۲ درس با مجموع ۱۵ کردیت و پایان نامه با ۱۵ کردیت ارائه می‌شوند.

ثبت نام در دوره مطالعات اجتماعی
سطح برنامه

برنامه تحصیلی «مطالعات اجتماعی» در کادر European Qualifications Framework – Level 7 در سطح معادل کارشناسی ارشد ارزیابی و طبقه بندی شده است. (صفحه رسمی ثبت برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی)

زمانبندی برنامه

همه ساله طی ماه ژٰانویه کلاسهای کوتاه پیش‌نیاز برگزار می‌شوند. آنگاه از هفته اول فوریه ترم اول آغاز می‌شود و جلسات هفتگی بمدت چهار ماه ارائه می‌شوند و ماه پنجم فرصت ارائه مقالات و امتحانات پایانی ترم است. ماه جولای و آگوست تعطیل است. ترم دوم از هفته آخر آگوست آغاز شده و جلسات هفتگی به مدت چهار ماه ارائه و ماه پنجم فرصت ارائه ملاقات و امتحانات پایانی ترم است.

اجزا تشکیل دهنده برنامه

اجزا برنامه بطور کلی تشکیل شده است از: روش شناسی، دروس پایه، دروس انتخابی و پایان نامه. درس روش شناسی و دروس پایه در قالب چهار درس در ترم اول انجام می‌شوند. دروس انتخابی شامل دو درس در قالب یک گرایش و در کنار آنپایان نامه در ترم دوم انجام می‌شوند

برنامه تحصیلی

نیم سال اول

روش شناسی

سعید پیوندی

اندیشه انتقادی

محمدرضا نیکفر

course

محمد معینی


نیم سال دوم


گرایش یک: تحول اجتماعی
course

هیئت مدرسین


گرایش دو: دموکراسی و حقوق بشر
course

جلیل روشندل

course

محمود مسائلی


پایان نامه

دانشجویان در ترم دوم با بهره گیری از یک استاد راهنما به نگارش پایان نامه خود می‌پردازند.